Yılan pulunun manyetik enerjisi

Yılan pulunun manyetik enerjisi Yılan pulu nedir? Dünya ülkelerinde yüksek düzeyli büyükler,politikacılar,tüccarlar ve karizmatik simalar,özellikle orta doğuda ve şeyhler ve Arap büyükleri,yılan pulunu kapalı bir sır gibi yanlarında taşırlar. Ama bilgi teknolojisi ve internet,hiç bir ürünün gizlive özel kişilere kalmaması…