KOZMİK ENERJİ TERAPİ

KOZMİK ENERJİ TERAPİ TEKNİĞİ HAKKINDA

  “KOZMİK ENERJİ”, bioenerji alanı ve görünmeyen dünyadaki enerji fenomeni

üzerine yapılan uzun araştırmalardan sonra 1983te Rusya’da Akademik( MD )DR.Vladimir Alexandrovich Petrov tarafından kurulan, temizleme, şifalandırma,

koruma ve bilgi üzerine bir enerji yöntemidir. Akademik V.A. Petrov

Kozmik enerji terapi yöntemi, öncelikli olarak sebeplerin enerji doğasına ve farklı düzeylerdeki etkilerine rahatsızlıkların ortaya çıkmasına odaklanarak, onların temizlenmesini amaçlayarak bilimsel bir temelde geliştirildi ve uygulandı.

KOZMİK ENERJİ yeni bir Bilgi nesli; temizlemek, şifa, koruma ve veri için

güvenilebilir bir bilimsel metot olarak; klinik araştırma çerçevesinde uygulanabilen, ölçülebilir, doğrulanabilir sonuçlarla, istatistiksel kanıt ve öngörülerle iyi yapılanmış bir Bilgi, Veri ve Teknikler Sistemi olarak gelişti. Bu araştırmalar, öncelikle hastane birimlerinde ve kliniklerde daha sonra yüksek teknolojili ve yüksek çözünürlüğü olan ekipmanların bulunduğu bilimsel laboratuvarlarda yapıldı. Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ tüm bilimlerin özelliklerini entegre eder – tüm sonuçları laboratuvar ortamında ölçülebilir, istatistiksel olarak kanıtlanabilir ve tahmin edilebilir.

Bugün,  KOZMİK ENERJİ gelecek için TIP oluşturmaktadır. Bu metot

üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, yıllarca Fizik, Kimya, Bioloji, Tıp, Homeopati, Psikoloji ve Evrenin Yasalarından elde edilen bilgiler temelinde yürütüldü. Rasgele olmaktan çok uzak bir şekilde, 2002 yılında Moskova’da yer alan 5.Rus Şifacılar Kongresinde, KOZMİK ENERJİnin KOZMİK TIP olarak adlandırılmasını önerildi. Petrovun kendisi de KOZMİK EMERJİ ve TIP ın bir noktada birleşen yolları izlediğine ve kaçınılmaz olarak bir gün buluşacaklarına inanmıştı.

KOZMİK ENERJİ metodu ile uygulanan enerji şifası, Sübtil (görünmeyen-

algılanamayan) Dünyanın doğal kanunları temelinde bir süreçte yapılanır, sadece fiziksel bedenin şifalanmasına izin vermez ayrıca hastalığın duygusal, zihinsel ve daha yüksek düzeylerde yer alan kök sebeplerinin de temizlenip şifalanmasını sağlar.

KOZMİK ENERJİnin en güçlü araçlarından birisi, onun teşhisi, bütünsel bir teşhis sistemidir, sadece fiziksel bedenin anatomisine değil insan enerji bedenlerinin yapısına ve bioenerji bilgi alanlarının (aura) ve merkezlerinin (çakralar) çalışmasına da dayanır.

Bu bio-enerji-bilgi alanları ve merkezleri(çarka ) aracılığıyla,

kozmik enerji şifacısı kişinin enerji bedenlerindeki deformasyonları ve bu enerji alanlarının yapılarında yer alabilecek negatif enerji-bilgi programlarını belirleyebilir.

Sonuç olarak, KOZMİK ENERJİ yöntemiyle güçlü bir enerji temizlemesinin ve bütün bir enerji şifasının ardından fiziksel sağlık yeniden kazanılır, ayrıca ortaya çıkabilecek gelecek problemlerin olasılığı da büyük ölçüde azaltılır.

KOZMİK ENERJİ  yöntemi içinde, şifa sonrasındaki enerji bileşenlerinin

sonuçları basit metotlarla ölçülebilir, örnegin: kişi enerji anteni ile seans öncesine kıyasla enerji bileşenlerinde olabilecek farklılık ve gelişmeleri görebilir.  Seans sonrasındaki ölçümler çerçevesinde, bilinen tartılar kullanarak vücut ağırlığının değiştiği bile gözlemlenebilir.

KOZMİK ENERJİ   frekansları sadece enerji teşhisleri için kullanılmaz, ayrıca

enerjiyi temizlemek, enerji ile şifalandırma ve kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için de kullanıldığı gibi bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su, yeraltı ve yerüstü alanları temizlik ve dengelenmesi de yapılır.

KOZMİK ENERJİ enerji teşhisi gerçekleştirmek için gereken beceri ve araçların yanı sıra binaların iç ve dış mekânlarının bu alanlarda var olan jeopatik bölgelerin negatif etkilerinin temizlenmesi ve bu mekânların korunmasına dair  kıymetli bilgiler sunar. Jeopatik bölgeler, o alanlarda yaşayan insanların sağlığı ve hayatı üzerinde negatif ve zararlı etkileri çok kapsamlı olabilir. Kozmik enerji-şifacısı bu patojenik bölgeleri belirler ve kapatır, ardından bir enerji temizlemesi yapar ve bu mekânlarda yumuşak bir enerji akışı sağlar.

Birçok vakada, ilk seanstan sonra bile tüm düzeylerde doğrudan ve çarpıcı sonuçlar belgelenmiştir; teşhisteki netlik, sebep ve sonuç arasındaki ilişkinin gözlemlenmesi, frekanslar tarafından edinilen güvenilir bilgi, mutlak enerji koruması, bio-enerji bilgi alanlarından negatif enerji programlanmasının

kaldırılması, uzaktan seans yapma becerisi, seansların tamamlanmasının ardından kişinin hayatında meydana gelen değişiklikler bu yöntemin avantajlarından sadece bazıları.

KOZMİK ENERJİ sadece enerji teşhisi, enerji temizlemesi, enerji şifası ve enerji korunması için kıymetli araçlar sunmaz, ayrıca kozmik enerji şifacısı tarafından yönetilen enerji frekanslarından elde edilen muazzam bir güvenilir bilgi kaynağı inşa eder. Bu enerji frekansları bu yöntemin en temel araçlarını oluşturur. Bu enerji frekansları,  temizleme, derin, etkin ve güçlü enerjiler ile şifa, enerji koruması ve bilgi için idealdir. Bugüne kadar,

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİNİN uygulanmasında,  kozmik enerji şifacıları tarafından bu frekanslar çeşitli problemleri, rahatsızlıkları ve hastalıkları, bir kişinin fiziksel bedeninde bulunamayan ancak bio-enerji-bilgi bedenlerinde ve merkezlerinde (aura ve çakralar) bulunan sebepleri tedavi etmek için başarılı bir şekilde kullanıldı.  Bunun da ötesinde, az önce bahsedilen frekansların yardımı ile  kişiye yıllardır tüm seviyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olan ve aynı zamanda gelecek problemler için bir çekim kutbu oluşturan, onun enerji alanlarında ve merkezlerinde depolanan çeşitli negatif enerjiler ve negatif enerji programlamaları tarafından yaratılan sorunları da tedavi edebiliriz.

Bu şekilde, kişinin sadece sağlığıyla değil aynı zamanda kişisel ve profesyonel hayatıyla da ilgili her alanında yüzleştiği hastalıklar ve problemler ile alakalı sebep-sonuç olan kısır döngüsü temizlenir.

Ayrıca, yeni enerji frekanslarının yardımıyla, kişinin sadece sağlığını değil tüm

hayatını da etkileyen enerji varlıkları ve enerji ataklarına dair çeşitli vakaları da

tedavi edebiliriz.

Konuyu özetleyecek olursak:  * Kozmik enerji tekniği hastanın sadece hasta

organları için kullanılmaz, bu teknik ile hastanın bütünsel şifası söz konusudur.

Her seans sırasında sizin fiziksel bedeniniz yanında ruhsal/ duygusal/psikolojik sorunlarınız üzerinde de çalışılır. Bu teknik evrenin kurallarına dayanılarak yapılan ve en etkili enerji çalışmalarından biridir.

Hastalığın tedavisinin teknik mekanizması oldukça basittir. Vücudun her organının ya da dokusunun, frekansların gözle görülmeyen seviyelerinde (kendi ölçeklerinde) kendi diyapozonları (ahenkleri) bulunur. Bir hastalık ortaya çıktığında doğal denge (frekansların doğal ölçekleri) değişir.

Şifacı mevcut olan çeşitli frekanslardan hasta organın dalga özelliğine en yakın olan frekansı seçer ve o organa şifa verir. Aynı zamanda organizmanın bütünü için genel bir  etki sağlanmış olur. Bundan başka, organizmanın temel enerji merkezlerine (yani çakralara )  büyük bir önem verilmektedir.

Hasta organ enerji merkezi çakra ile iletişim kurmayı keser. Bu nedenle terapistin amacı, çakranın fonksiyonunu dengelemek ve  bu yoldan organın şifalanmasına yardımcı olmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *